asleep & awake
Izumi Suzuki

THE LAST DRIVE
Jun Iizuka

2 to 3
Takahiro Murahashi

Float
Makiko Minowa

Microcosmos Superposed
Satoshi Osada

Monologue of the skirt girl
Noriaki Okamoto & Yuka Mizuno

Printed by asaru
asaru

REPHOTOGRAPH JUL.2016
Jun Iizuka

SIDE BY SIDE 2
Yusuke Omata

Nothing 2
Yumi Nobukane

REYKJAVÍK
Zofia Bobrowska

STARDUST
Jun Iizuka

VARIABILITY
Yohei Goto

I look at her as she looked at me
Shinjuku Ganka Gallery

WRAPPING
DRIPPING & Ayame Ono

a blink of gravity
Yosuke Yamaguchi

◯◯◯◯◯_
Nami Hirao

0%
Koichiro Takesue

100%
Koichiro Takesue

Cyan
Makiko Minowa

Musik und Still
Sakurako Oidaira

MIRRORS
Nami Hirao

l.l.l.m.
Yutaka Nozawa

After image
asaru

Ichirinnohana
Yusuke Omata

Madobenite
Yu Yokoyama & Tarou Ichikawa

Nothing
Yumi Nobukane

SIDE BY SIDE
Yusuke Omata

Lines × Picture In Picture
Koichiro Takesue

Circulation of Mirror
Nami Hirao

The life drawing 1
Masamitsu Katsu

Microcosmos Superposed
Satoshi Osada

Glasshouse
Taku KimuraMultitasking
Daichi Aijima

PHOTO GRAPH
Daichi Aijima

0:00:10:09 15fps x 10 books
Daichi Aijima

PICTURE IN PICTURE
Daichi Aijima

Portrait of Shibuya
Daichi Aijima

Flying Boy
Daichi Aijima
 Page Top